ROLNICTWO EKOLOGICZNE

,,ROLNICTWO EKOLOGICZNE” W RAMACH PROW 2014-2020 MOŻE BYĆ REALIZOWANE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH PAKIETÓW ORAZ WARIANTÓW

 

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji-966 zł/ ha

II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji- 1557 zł/ ha

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersj-1325 zł/ ha

IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:

  • Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji-1882 zł/ ha
  • Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji-1882 zł/ ha
  • Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji-790 zł/ ha

V. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji-787 zł/ ha
 
VI. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji- 428 zł/ ha

VII. Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji-792 zł/ ha

VIII. Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji-1310 zł/ ha

IX. Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji-1325 zł/ ha

X. Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

  • Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji-1501 zł/ ha
  • Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji-1501 zł/ ha
  • Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji-660 zł/ ha

XI. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji- 559 zł/ ha

XII. Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji-428 zł/ ha