Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI I ROZLICZEŃ DLA DZIAŁAŃ

 

1.Restrukturyzacja małych gospodarstw – PREMIA 60 TYS. zŁ

 • Wykonanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z Biznesplanem,
 • Wykonanie I wniosku o płatność,
 • Wykonanie II wniosku o płatności i sprawozdania z realizacji działań.

2.Premia dla Młodych Rolników – Premia 150 tys. zł

 • Wykonanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z Biznesplanem,
 • Wykonanie I wniosku o płatność,
 • Wykonanie II wniosku o płatność,
 • Wykonanie sprawozdań i ankiet z realizacji działań.

3.Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Premia 150 tys. zł,200 tys. zł, 250 tys.zł.

 • Wykonanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z Biznesplanem,
 • Wykonanie I wniosku o płatność,
 • Wykonanie II wniosku o płatność.

4.Modernizacja gospodarstw Rolnych – Dotacja do 500 tys. zł.

 • Wykonanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z Biznesplanem,
 • Wykonanie Przetargu,
 • Wykonanie Wniosku o płatność, sprawozdania i ankiet.

5.Rozwój Usług Rolniczych – Dotacja do 500 tys. zł.

 • Wykonanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z Biznesplanem,
 • Wykonanie Przetargu,
 • Wykonanie wniosku o płatność.