Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń dla działań

Rozwój usług rolniczych
Rozwój usług rolniczych
Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja gospodarstw rolnych
Premia dla młodych rolników
Premia dla młodych rolników
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Oferuję usługe w zakresie sporządzania

Planów nawozowych i maksymalnych dawek azotu
Planów nawozowych i maksymalnych dawek azotu
Zwrot za materiał siewny
Zwrot za materiał siewny
Wniosków o płatności obszarowe oraz działalności rolnośrodowiskowej     
i ekologicznej
Wniosków o płatności obszarowe oraz działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej

O mnie

Jestem absolwentką studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo, studiów magisterskich…

Czytaj dalej

Kontakt

Serdecznie zapraszam do współpracy

Czytaj dalej