USŁUGI

Oferuje Państwu:

 

  • Sporządzanie planów nawozowych i max dawek azotu, więcej…
  • sporządzanie wniosków o płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie), więcej…
  • sporządzanie wniosków i planów działalności rolno środowiskowej i planów działalności ekologicznej, więcej…
  • całoroczne i kompleksowe prowadzenie dokumentacji wymaganej do programów rolno środowiskowych i ekologicznych, więcej…
  • sporządzanie wniosków o zwrot za materiał siewny, więcej…
  • sporządzanie wniosków o przystępowanie do ,,Systemów Jakości”,
  • doradztwo technologiczne w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i integrowanym,
  • doradztwo z zakresu norm i wymogów unijnych dla gospodarstw.